18.12.2023.

Projekt energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije


Prilagodba tvrtke Elcon Geraetebau zahtjevima održivog razvoja, zelene tranzicije i niskoemisijske
      proizvodnje uvođenjem kružnog gospodarstva, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora
                                                                       energije
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nositelj projekta: ELCON GERAETEBAU d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 3.485.581,86 EUR

EU udio u financiranju projekta: 995.359,10 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 01. siječnja 2023. – 01. siječnja 2025.

Voditelj projekta i kontakt osoba: Husein Žlibanović, Prokurist;
                                                 
                                                 Aldin Žlibanović, Direktor, aldin.zlibanovic@elcon-cnc.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tvrtka ELCON GERAETEBAU d.o.o. je početkom siječnja 2023. godine započela s provedbom projekta
„Prilagodba tvrtke Elcon Geraetebau zahtjevima održivog razvoja, zelene tranzicije i niskoemisijske
proizvodnje uvođenjem kružnog gospodarstva, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije".
Projekt se provodi u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava
„Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo".
 
Projekt čine sljedeće aktivnosti:
 
1. Postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije Sunca – fotonaponske elektrane
2. Uvođenje novih tehnoloških rješenja – strojevi
3. Uvođenje novih sustava za praćenje i optimizaciju potrošnje energije strojeva – multi senzorska pametna brojila i pripadajući softveri
4. Specifične mjere koje doprinose kružnom gospodarstvu, zaštiti bioraznolikosti i prilagodbi klimatskim promjenama
5. Upravljanje projektom
6. Informiranje i vidljivost
 
 
Cilj projekta je ostvarenje zelene tranzicije tvrtke ELCON GERAETEBAU d.o.o., temeljene na
strukturnoj prilagodbi i jačanju energetske i resursne otpornosti tvrtke uvođenjem obnovljivih izvora
energije te zelenih proizvodno-tehnoloških rješenja. Svrha predmetnog ulaganja je održavanje i daljnje
unaprjeđenje tržišne pozicije lidera u segmentu „batch of one" i maloserijske proizvodnje na
postojećim i novim tržištima. Ostvarenjem ovog cilja doprinijet će se povećanju lokalne i regionalne
konkurentnosti, bržoj i boljoj prilagodbi gospodarstva ekološkim zahtjevima te zelenoj tranziciji
temeljenoj na dekarbonizaciji.
 
Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:
 
-  Uštede u godišnjoj potrošnji isporučene energije
-  Ugrađeni dodatni kapaciteti za energiju iz obnovljivih izvora
-  Smanjenje emisije CO2
-  Povećanje udjela sekundarne sirovine po jedinici proizvoda
-  Otvaranje novih radnih mjesta
 
Projekt financira Europska unija – NexGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne
odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska
komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Više informacija na:This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree