14.9.2018.

Elcon Geraetebau je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava


Elcon Geraetebau je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Tvrtka Elcon Geraetebau d.o.o. je 20. rujna 2016. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Povećanje kapaciteta i tehnološka optimizacija za održivu globalnu konkurentnost Elcon Geraetebaua" s Ministarstvom poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Nositelj projekta: Elcon Geraetebau d.o.o Ukupna vrijednost projekta: 55.710.019,26 kn EU udio u financiranju projekta: 14.859.114,65 kn Razdoblje provedbe: 24.12.2015. – 24.4.2018. Voditelj projekta: Husein Žlibanović, direktor Koordinator projekta i kontakt osoba: Amela Žlibanović, amela.zlibanovic@elcon-cnc.com

Projekt čine sljedeći elementi ulaganja:

  • Izgradnja i opremanje novih prostornih kapaciteta tvrtke;
  • Nabava i implementacija novih strojeva i opreme za proizvodnju;
  • Nabava IKT rješenja kao podrške proizvodnom ciklusu;
  • Provedba stručnog usavršavanja djelatnika za korištenje novim tehnologijama;
  • Podizanje vidljivosti projekta (s naglaskom na vidljivost EU sufinanciranja) i upravljanja projektom.


Ciljevi i očekivani rezultati projektaSvrha projekta jest povećanje konkurentnosti tvrtke Elcon Geraetebau kroz širenje ukupnih kapaciteta i tehnološku optimizaciju proizvodnje.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju konkurentnosti i izvoza hrvatskih MSP u segmentu metaloprerađivačke industrije.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

R1 Povećani prostorni kapaciteti tvrtke te stvoreni preduvjeti za optimizaciju proizvodnog procesa, povećanje tehnoloških kapaciteta te poboljšanje uvjeta rada
R2
Optimiziran tehnologijski proces tvrtke te povećani i modernizirani proizvodni kapaciteti nabavom novih strojeva, opreme te IT rješenja
R3 Ojačani kapaciteti djelatnika usvajanjem znanja i vještina za samostalno upravljanje novim tehnologijama (strojevi i oprema)
R4 Javnost informirana o provedbi projekta te je komuniciran doprinos EU sufinanciranju projekta

Provedbom projekta ostvarit će se nužni preduvjeti za održivu globalnu konkurentnost tvrtke i širenje poslovanja, a utjecat će i na otvaranje 20 novih radnih mjesta te poboljšati poziciju ciljnih skupina i krajnjih korisnika projekta – zaposlenike, menadžment i kupce.

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree