18.12.2023.

Projekt energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije


Prilagodba tvrtke Elcon Geraetebau zahtjevima održivog razvoja, zelene tranzicije i niskoemisijske
      proizvodnje uvođenjem kružnog gospodarstva, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora
                                                                       energije
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nositelj projekta: ELCON GERAETEBAU d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 3.485.581,86 EUR

EU udio u financiranju projekta: 995.359,10 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 01. siječnja 2023. – 01. siječnja 2025.

Voditelj projekta i kontakt osoba: Husein Žlibanović, Prokurist;
                                                 
                                                 Aldin Žlibanović, Direktor, aldin.zlibanovic@elcon-cnc.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tvrtka ELCON GERAETEBAU d.o.o. je početkom siječnja 2023. godine započela s provedbom projekta
„Prilagodba tvrtke Elcon Geraetebau zahtjevima održivog razvoja, zelene tranzicije i niskoemisijske
proizvodnje uvođenjem kružnog gospodarstva, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije".
Projekt se provodi u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava
„Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo".
 
Projekt čine sljedeće aktivnosti:
 
1. Postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije Sunca – fotonaponske elektrane
2. Uvođenje novih tehnoloških rješenja – strojevi
3. Uvođenje novih sustava za praćenje i optimizaciju potrošnje energije strojeva – multi senzorska pametna brojila i pripadajući softveri
4. Specifične mjere koje doprinose kružnom gospodarstvu, zaštiti bioraznolikosti i prilagodbi klimatskim promjenama
5. Upravljanje projektom
6. Informiranje i vidljivost
 
 
Cilj projekta je ostvarenje zelene tranzicije tvrtke ELCON GERAETEBAU d.o.o., temeljene na
strukturnoj prilagodbi i jačanju energetske i resursne otpornosti tvrtke uvođenjem obnovljivih izvora
energije te zelenih proizvodno-tehnoloških rješenja. Svrha predmetnog ulaganja je održavanje i daljnje
unaprjeđenje tržišne pozicije lidera u segmentu „batch of one" i maloserijske proizvodnje na
postojećim i novim tržištima. Ostvarenjem ovog cilja doprinijet će se povećanju lokalne i regionalne
konkurentnosti, bržoj i boljoj prilagodbi gospodarstva ekološkim zahtjevima te zelenoj tranziciji
temeljenoj na dekarbonizaciji.
 
Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:
 
-  Uštede u godišnjoj potrošnji isporučene energije
-  Ugrađeni dodatni kapaciteti za energiju iz obnovljivih izvora
-  Smanjenje emisije CO2
-  Povećanje udjela sekundarne sirovine po jedinici proizvoda
-  Otvaranje novih radnih mjesta
 
Projekt financira Europska unija – NexGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne
odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska
komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Više informacija na:Diese Webseite verwendet Cookies, um eine bessere Benutzererfahrung anzubieten. Für weitere Nutzung dieser Webseite klicken Sie bitte auf "Ich stimme zu". Cookies-Einstellungen können in Ihrem Webbrowser konfiguriert werden und für mehrere Informationen, klicken Sie hier. Ich stimme zu