14.9.2018.

Povećanje kapaciteta i tehnološka optimizacija


Povećanje kapaciteta i tehnološka optimizacija za održivu globalnu konkurentnost Elcon Geraetebaua
Na dan 24. prosinca 2015. godine tvrtka Elcon Geraetebau d.o.o. započela je s provedbom projekta "Povećanje kapaciteta i tehnološka optimizacija za održivu globalnu konkurentnost Elcon Geraetebaua" koji je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu" koji je objavilo Ministarstvo poduzetništva i obrta. Očekuje se da će projekt biti sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Svrha projekta jest povećanje konkurentnosti tvrtke Elcon Geraetebau kroz širenje ukupnih kapaciteta i tehnološku optimizaciju proizvodnje.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju konkurentnosti i izvoza hrvatskih MSP u segmentu metaloprerađivačke industrije.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

R1 Povećani prostorni kapaciteti tvrtke te stvoreni preduvjeti za optimizaciju proizvodnog procesa, povećanje tehnoloških kapaciteta te poboljšanje uvjeta rada
R2 Optimiziran tehnologijski proces tvrtke te povećani i modernizirani proizvodni kapaciteti nabavom novih strojeva, opreme te IT rješenja
R3 Ojačani kapaciteti djelatnika usvajanjem znanja i vještina za samostalno upravljanje novim tehnologijama (strojevi i oprema)
R4 Javnost informirana o provedbi projekta te je komuniciran doprinos EU sufinanciranju projekta

Diese Webseite verwendet Cookies, um eine bessere Benutzererfahrung anzubieten. Für weitere Nutzung dieser Webseite klicken Sie bitte auf "Ich stimme zu". Cookies-Einstellungen können in Ihrem Webbrowser konfiguriert werden und für mehrere Informationen, klicken Sie hier. Ich stimme zu